Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

xe tải suzuki 750kg đóng thùng cánh dơi

XE TẢI SUZUKI 750KG thùng kín cánh dơi tải 480kg

350.000.000 VND

XE TẢI SUZUKI 750KG thùng kín cánh dơi tải 480kg
Dòng XE TẢI SUZUKI 750KG đóng thùng kín kiểu cánh dơi hạ tải 480kg có thể lưu thông trong giờ cao điểm cấm xe tải tại TP. Hồ Chí Minh hay còn gọi XE BÁN TẢI SUZUKI có thể lưu thông được trong giờ cấm xe tải tại TP.HCM.